Materiały edukacyjne Zobacz
« strona główna

III KONFERENCJA DLA LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W REUMATOLOGII.*

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Czwartek 14 lutego 2019r.
8.30-14.00

Konferencja pod auspicjami Prof. dr hab. n. med. Marka Brzosko
(krajowego konsultanta w dziedzinie reumatologii)

08.30-09.00 Diagnostyka mieszanej choroby tkanki łacznej.
Dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

09.00-09.30 Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych - wybrane aspekty laboratoryjne i kliniczne.
Dr n. med. Katarzyna Fischer

09.30-10.00 Interpretacja badań densytometrycznych w diagnostyce osteoporozy.
Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński, prof. nadzw.UMP

10.00-10.30 Glukokortykosteroidy w reumatologii.
Dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

10.30-11.00 Leczenie chorób reumatycznych w ciąży.
Dr n. med. Lidia Ostanek

11.00-11.30 Co warto, aby wiedział reumatolog: Niektóre rekomendacje postępowania w chorobach reumatycznych w roku 2018.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

11.30-12.00 Leczenie osiowych seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych.
Dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak

12.00-12.30 Diagnostyka miopatii zapalnych.
Dr Danuta Bobrowska-Snarska

12.30-13.00 Zespół aktywacji makrofagów w przebiegu chorób reumatycznych.
Dr n. med. Bogdan Batko

13.00-13.30 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – pytania i odpowiedzi.
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA

13.30-14.00 Przyczyny bólów kostno-stawowych u dzieci - diagnostyka różnicowa i postępowanie terapeutyczne.
Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw. UMŁ

Udział bezpłatny. Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy rezydentów za okazaniem zaświadczenia o odbywaniu specjalizacji w ramach rezydentury. Zaświadczenie powinno być dostrczone do dnia 12 lutego 2019r. (kopia, scan, zdjęcie).

*W przypadku lekarzy zainteresowanych uczestnictwem w IX Konferencji IOR niezbędna jest wcześniejsza rejestracja mailowa, udział w sesjach naukowych dla lekarzy specjalizujących się jest bezpłatny.

Sesje naukowe oraz wystawa firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. , z późn. zm.).

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 6506 Gościem na naszej stronie.