IX Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii 14-16 lutego 2019 r.« strona główna

Program V Ogólnopolskiej Konferencji
„Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii”
12-14 lutego 2015 r.CZWARTEK 12 lutego 2015 r.

10.00 - 13.30 Rejestracja uczestników.

13.30-13.40 Rozpoczęcie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

Sesje plenarne 13.40–19.50

13.40-15.10 SESJA I

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Prof. dr hab. Jacek Szechiński

13.40-14.00 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Czym leczyć chorego z wywiadem przebytego nowotworu?
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

14.00-14.20 Oporna na leczenie dna moczanowa czy błędne rozpoznanie? Warto pamiętać o innych…
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

14.20-14.40 Warto rozmawiać. Nie zawsze musimy myśleć o lekach innych niż Najważniejsze - Klasyczne Leki Modyfikujące Przebieg Choroby.
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

14.40-14.50 Terapia glukortykosteroidami - czy można mówić o optymizmie?
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

14.50-15.10 Dyskusja

15.10-15.40 Przerwa kawowa

15.40-17.30 SESJA II

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal, Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

15.40-16.00 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne: Chory „z trzeszczeniami w płucach” trafia do reumatologa. Nie tylko śródmiąższowa choroba płuc.
Prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

16.00-16.10 Jacy chorzy z nieradiologiczną postacią spondyloartropatii osiowej mogą odnieść największą korzyść z leczenia biologicznego?
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

16.10-16.30 Cztery razy… Condor i nie tylko. Nowe spojrzenie na celekoksyb. Wykład wsparty grantem naukowym firmy Krka-Polska Sp. z o.o.
Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

16.30-16.50 Czy małoruchliwy, reumatologiczny pacjent jest bardziej narażony na: hemoroidy i niewydolność żylną... A jego lekarz? To nie nowotwór ale leczyć trzeba.
Dr n. med. Anna Cybulska

16.50-17.10 „Sport? Stanowczo odradzam”. Jak często reumatolog musi to powiedzieć?
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, Dr n. med. Dorota Sikorska

17.10-17.30 Dyskusja

17.30-18.00 Przerwa kawowa

18.00-19.50 SESJA III

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

18.00-18.20 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Chory z zapaleniem kaletki.
Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

18.20-18.40 Fakty i mity o metotreksacie w leczeniu RZS – nietolerancja MTX to nie koniec świata. Wykład sponsorowany firmy Roche Polska Sp. z o.o.
Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

18.40-18.55 Choroba zwyrodnieniowa stawów: SYSADOA czy NLPZ? Oto jest pytanie. Wykład wsparty grantem naukowym firmy Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

18.55-19.15 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne: "Powrócił z tropiku chory" i… trafił do reumatologa.
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

19.15-19.30 Depresja i choroby somatyczne. Warto przyjrzeć się z obu stron. Czy tylko pacjent jest winny, że reumatolog nie leczy depresji?
Dr Iwona Mazurek-Patejuk

19.30-19.50 Dyskusja

19.50 Zakończenie dnia

PIĄTEK 13 lutego 2015 r.

Sesje plenarne 9.00–18.10

9.00-11.05 SESJA IV

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

9.00-9.15 Dylematy diagnostyczno- terapeutyczne hepatotoksyczności leków. Jak skutecznie chronić wątrobę?
Dr n. med. Aneta Cybula-Walczak

9.15-9.35 Hiponatremia: czego zwykle brakuje - sodu czy wiedzy?
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

9.35-10.05 Kryteria klasyfikacyjne ASAS spondyloartropatii osiowej - czy możemy spać spokojnie? Opinia radiologa. Wykład sponsorowany firmy Abbvie Polska Sp. z o.o.
Dr prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

10.05-10.35 Zespoły bólowe kręgosłupa w praktyce reumatologicznej. Wykład sponsorowany firmy Abbvie Polska Sp. z o.o.
Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

10.35-10.45 Trzy słowa o… partnerach naukowych konferencji. Wręczenie statuetek "Sowy IAMP"

10.45-11.05 Dyskusja

11.05-11.35 Przerwa kawowa

11.35-13.45 SESJA V

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka, Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

11.35-11.50 Chory z zespołem metabolicznym w gabinecie reumatologa.
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski (Kardiolog)

11.50-12.05 Wchodzi pacjent i prawie wiem co mu podać. Czy w wyborze NLPZ powinniśmy brać pod uwagę opinię gastroenterologa?
Dr n. med. Maciej Kierzkiewicz

12.05-12.20 Henryk VIII i Jan III Sobieski - tak różni a jednak coś ich łączy.
Dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

12.20-12.50 Najnowsze wiadomości na temat postępu w badaniach nad lekami biopodobnymi firmy Samsung w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Wykład sponsorowany firmy Samsung Bioepis.
Dr n. med. Jarosław Niebrzydowski

12.50-13.05 Zespoły paranowotworowe - reumatolog musi wiedzieć.
Dr hab. n. med. Rafał Stec (Onkolog)

13.05-13.25 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Chory „z obrzękiem kończyn dolnych” trafia do reumatologa.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

13.25-13.45 Dyskusja

13.45-15.00 Obiad

15.00-16.00 SESJA VI

Sesja wsparta grantem naukowym firmy Zentiva a Sanofi Company.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

15.00-15.20 Bezpieczniej dla przewodu pokarmowego, bezpieczniej dla serca - czy wiemy o co chodzi?
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński

15.20-15.40 Risendronian i Ibandronian - o czym wiemy i nie warto dyskutować. Czy na pewno?
Prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

15.40-15.50 Czy eradykacja Helicobacter Pylori sprawia nam problemy?
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński

15.50-16.00 Dyskusja

16.00-16.30 Przerwa kawowa

16.30-18.10 SESJA VII

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

16.30-16.50 Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń w praktyce pulmonologicznej. Wykład sponsorowany firmy Roche Polska Sp. z o.o.
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr

16.50-17.10 Leczymy lekami. Truizm. Czyżby? Preparaty wapnia w leczeniu osteoporozy – tu też jest miejsce na optymalny wybór.
Dr n. biol. Tadeusz Frankiewicz

17.10-17.30 Czarny czy biały? Kontrowersje dotyczące NLPZ.
Dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat

17.30-17.50 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Wysięk w opłucnej i osierdziu i ANA dodatnie - to nie zawsze toczeń.
Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

17.50-18.10 Dyskusja

21:00 Uroczysta Kolacja

SOBOTA 14 lutego 2015 r.

Sesje plenarne 9.30 - 14.40

9.30-11.40 SESJA VIII

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

9.30-9.45 Witamina D3 - niedobory. Czy są pacjenci u których możemy mieć wątpliwości?
Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

9.45-10.00 Złoty czy nie złoty? Czy bisfosfoniany są nadal „złotym standardem” w terapii osteoporozy?
Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz

10.00-10.15 Nietolerancja i przeciwwskazania do stosowania leku - to nie to samo ale… Czy gastroenterolog może pomóc w terapii osteoporozy?
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

10.15-10.30 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Pacjent „z bólem neuropatycznym” w gabinecie reumatologa.
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

10.30-10.45 Strategia diagnostyczna interpretacji przeciwciał przeciwjądrowych - najnowsze rekomendacje.
Dr n. med. Katarzyna Fischer

10.45-11.05 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Czy ta wysypka to zapalenie naczyń?
Dr n. med. Anna Kotulska

11.05-11.20 Leki antymalaryczne - jak rozwiać obawy chorych dotyczące wzroku? Współpraca okulisty i reumatologa - niezbędna.
Dr n. med. Małgorzata Iwanejko, Dr Grażyna Wiland

11.20-11.40 Dyskusja

11.40-12.10 Przerwa kawowa

12.10-14.40 SESJA IX

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot prof. nadzw., Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz

12.10-12.30 Jakie postępowanie fizjoterapeutyczne może, a może powinien zlecić reumatolog?
Prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal

12.30-12.50 „Dać każdemu?” Na jak długo? Jaki? Czy podanie może wpłynąć na wyniki badań? Od czego uzależniamy decyzję terapii PPI?
Dr n. med. Roman Kaczor

12.50-13.05 Statyny - czy wszystkim i na jak długo? - najnowsze zalecenia kardiologów.
Dr n. med. Krzysztof Rell

13.05-13.25 Dylematy diagnostyczno - terapeutyczne. PM/DM czy postatynowa miopatia?
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

13.25-13.45 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. „Doktorze już rok jestem leczony i wciąż mam chlamydię a może i boreliozę?!” Kiedy i jak długo leczyć?
Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot prof. nadzw.

13.45-14.00 Zespół nadmiernej wiotkości stawów.
Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

14.00-14.20 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Jak nie wpaść w pułapkę „diagnostyczną” w gabinecie reumatologa? Ciekawe przypadki zwiększające ryzyko poważnych powikłań.
Dr n. med. Bogdan Batko

14.20-14.40 Dyskusja

14.40 Zakończenie Konferencji

14.45 Obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

Dostęp do miejsca konferencji jest zastrzeżony dla osób uprawnionych do dobioru reklamy i promocji produktów leczniczych wypisywanych na receptę.

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 1351 Gościem na naszej stronie.