Materiały edukacyjne Zobacz

« strona główna

Program V Ogólnopolskiej Konferencji
„Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii”
12-14 lutego 2015 r.CZWARTEK 12 lutego 2015 r.

10.00 - 13.30 Rejestracja uczestników.

13.30-13.40 Rozpoczęcie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

Sesje plenarne 13.40–19.50

13.40-15.10 SESJA I

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Prof. dr hab. Jacek Szechiński

13.40-14.00 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Czym leczyć chorego z wywiadem przebytego nowotworu?
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

14.00-14.20 Oporna na leczenie dna moczanowa czy błędne rozpoznanie? Warto pamiętać o innych…
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

14.20-14.40 Warto rozmawiać. Nie zawsze musimy myśleć o lekach innych niż Najważniejsze - Klasyczne Leki Modyfikujące Przebieg Choroby.
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

14.40-14.50 Terapia glukortykosteroidami - czy można mówić o optymizmie?
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

14.50-15.10 Dyskusja

15.10-15.40 Przerwa kawowa

15.40-17.30 SESJA II

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal, Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

15.40-16.00 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne: Chory „z trzeszczeniami w płucach” trafia do reumatologa. Nie tylko śródmiąższowa choroba płuc.
Prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

16.00-16.10 Jacy chorzy z nieradiologiczną postacią spondyloartropatii osiowej mogą odnieść największą korzyść z leczenia biologicznego?
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

16.10-16.30 Cztery razy… Condor i nie tylko. Nowe spojrzenie na celekoksyb. Wykład wsparty grantem naukowym firmy Krka-Polska Sp. z o.o.
Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

16.30-16.50 Czy małoruchliwy, reumatologiczny pacjent jest bardziej narażony na: hemoroidy i niewydolność żylną... A jego lekarz? To nie nowotwór ale leczyć trzeba.
Dr n. med. Anna Cybulska

16.50-17.10 „Sport? Stanowczo odradzam”. Jak często reumatolog musi to powiedzieć?
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, Dr n. med. Dorota Sikorska

17.10-17.30 Dyskusja

17.30-18.00 Przerwa kawowa

18.00-19.50 SESJA III

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

18.00-18.20 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Chory z zapaleniem kaletki.
Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

18.20-18.40 Fakty i mity o metotreksacie w leczeniu RZS – nietolerancja MTX to nie koniec świata. Wykład sponsorowany firmy Roche Polska Sp. z o.o.
Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

18.40-18.55 Choroba zwyrodnieniowa stawów: SYSADOA czy NLPZ? Oto jest pytanie. Wykład wsparty grantem naukowym firmy Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

18.55-19.15 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne: "Powrócił z tropiku chory" i… trafił do reumatologa.
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

19.15-19.30 Depresja i choroby somatyczne. Warto przyjrzeć się z obu stron. Czy tylko pacjent jest winny, że reumatolog nie leczy depresji?
Dr Iwona Mazurek-Patejuk

19.30-19.50 Dyskusja

19.50 Zakończenie dnia

PIĄTEK 13 lutego 2015 r.

Sesje plenarne 9.00–18.10

9.00-11.05 SESJA IV

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

9.00-9.15 Dylematy diagnostyczno- terapeutyczne hepatotoksyczności leków. Jak skutecznie chronić wątrobę?
Dr n. med. Aneta Cybula-Walczak

9.15-9.35 Hiponatremia: czego zwykle brakuje - sodu czy wiedzy?
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

9.35-10.05 Kryteria klasyfikacyjne ASAS spondyloartropatii osiowej - czy możemy spać spokojnie? Opinia radiologa. Wykład sponsorowany firmy Abbvie Polska Sp. z o.o.
Dr prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

10.05-10.35 Zespoły bólowe kręgosłupa w praktyce reumatologicznej. Wykład sponsorowany firmy Abbvie Polska Sp. z o.o.
Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

10.35-10.45 Trzy słowa o… partnerach naukowych konferencji. Wręczenie statuetek "Sowy IAMP"

10.45-11.05 Dyskusja

11.05-11.35 Przerwa kawowa

11.35-13.45 SESJA V

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka, Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

11.35-11.50 Chory z zespołem metabolicznym w gabinecie reumatologa.
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski (Kardiolog)

11.50-12.05 Wchodzi pacjent i prawie wiem co mu podać. Czy w wyborze NLPZ powinniśmy brać pod uwagę opinię gastroenterologa?
Dr n. med. Maciej Kierzkiewicz

12.05-12.20 Henryk VIII i Jan III Sobieski - tak różni a jednak coś ich łączy.
Dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

12.20-12.50 Najnowsze wiadomości na temat postępu w badaniach nad lekami biopodobnymi firmy Samsung w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Wykład sponsorowany firmy Samsung Bioepis.
Dr n. med. Jarosław Niebrzydowski

12.50-13.05 Zespoły paranowotworowe - reumatolog musi wiedzieć.
Dr hab. n. med. Rafał Stec (Onkolog)

13.05-13.25 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Chory „z obrzękiem kończyn dolnych” trafia do reumatologa.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

13.25-13.45 Dyskusja

13.45-15.00 Obiad

15.00-16.00 SESJA VI

Sesja wsparta grantem naukowym firmy Zentiva a Sanofi Company.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

15.00-15.20 Bezpieczniej dla przewodu pokarmowego, bezpieczniej dla serca - czy wiemy o co chodzi?
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński

15.20-15.40 Risendronian i Ibandronian - o czym wiemy i nie warto dyskutować. Czy na pewno?
Prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek

15.40-15.50 Czy eradykacja Helicobacter Pylori sprawia nam problemy?
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński

15.50-16.00 Dyskusja

16.00-16.30 Przerwa kawowa

16.30-18.10 SESJA VII

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

16.30-16.50 Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń w praktyce pulmonologicznej. Wykład sponsorowany firmy Roche Polska Sp. z o.o.
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr

16.50-17.10 Leczymy lekami. Truizm. Czyżby? Preparaty wapnia w leczeniu osteoporozy – tu też jest miejsce na optymalny wybór.
Dr n. biol. Tadeusz Frankiewicz

17.10-17.30 Czarny czy biały? Kontrowersje dotyczące NLPZ.
Dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat

17.30-17.50 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Wysięk w opłucnej i osierdziu i ANA dodatnie - to nie zawsze toczeń.
Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

17.50-18.10 Dyskusja

21:00 Uroczysta Kolacja

SOBOTA 14 lutego 2015 r.

Sesje plenarne 9.30 - 14.40

9.30-11.40 SESJA VIII

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

9.30-9.45 Witamina D3 - niedobory. Czy są pacjenci u których możemy mieć wątpliwości?
Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

9.45-10.00 Złoty czy nie złoty? Czy bisfosfoniany są nadal „złotym standardem” w terapii osteoporozy?
Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz

10.00-10.15 Nietolerancja i przeciwwskazania do stosowania leku - to nie to samo ale… Czy gastroenterolog może pomóc w terapii osteoporozy?
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

10.15-10.30 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Pacjent „z bólem neuropatycznym” w gabinecie reumatologa.
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

10.30-10.45 Strategia diagnostyczna interpretacji przeciwciał przeciwjądrowych - najnowsze rekomendacje.
Dr n. med. Katarzyna Fischer

10.45-11.05 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Czy ta wysypka to zapalenie naczyń?
Dr n. med. Anna Kotulska

11.05-11.20 Leki antymalaryczne - jak rozwiać obawy chorych dotyczące wzroku? Współpraca okulisty i reumatologa - niezbędna.
Dr n. med. Małgorzata Iwanejko, Dr Grażyna Wiland

11.20-11.40 Dyskusja

11.40-12.10 Przerwa kawowa

12.10-14.40 SESJA IX

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot prof. nadzw., Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz

12.10-12.30 Jakie postępowanie fizjoterapeutyczne może, a może powinien zlecić reumatolog?
Prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal

12.30-12.50 „Dać każdemu?” Na jak długo? Jaki? Czy podanie może wpłynąć na wyniki badań? Od czego uzależniamy decyzję terapii PPI?
Dr n. med. Roman Kaczor

12.50-13.05 Statyny - czy wszystkim i na jak długo? - najnowsze zalecenia kardiologów.
Dr n. med. Krzysztof Rell

13.05-13.25 Dylematy diagnostyczno - terapeutyczne. PM/DM czy postatynowa miopatia?
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

13.25-13.45 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. „Doktorze już rok jestem leczony i wciąż mam chlamydię a może i boreliozę?!” Kiedy i jak długo leczyć?
Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot prof. nadzw.

13.45-14.00 Zespół nadmiernej wiotkości stawów.
Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

14.00-14.20 Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Jak nie wpaść w pułapkę „diagnostyczną” w gabinecie reumatologa? Ciekawe przypadki zwiększające ryzyko poważnych powikłań.
Dr n. med. Bogdan Batko

14.20-14.40 Dyskusja

14.40 Zakończenie Konferencji

14.45 Obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

Sesje naukowe oraz wystawa firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. , z późn. zm.).

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 1284 Gościem na naszej stronie.