Materiały edukacyjne Zobacz

« strona główna

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji
„Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii”CZWARTEK 13 lutego 2014r.

18.00-21.00 Rejestracja uczestników.

PIĄTEK 14 lutego 2014r.

Sesje plenarne 9.00–19.307.00-9.00 Rejestracja uczestników.

9.00–10.25 SESJA I: BADANIA (NIE TYLKO OBRAZOWE) W PRAKTYCE REUMATOLOGICZNEJ. ZAWSZE WSTĘPEM DO WŁAŚCIWEJ TERAPII.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski, Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

9.00-9.10 „Rezonans” czy „TK” badaniem numer jeden w diagnozowaniu chorób reumatycznych?

Dr n. med. Wadim Wojciechowski
Centrum Medyczne iMed24, Kraków

9.10-9.25 Czy obniżenie wartości klirensu kreatyniny wpływa na nasze decyzje terapeutyczne? Dawkowanie leku w przewlekłej chorobie nerek.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

9.25-9.35 Prosta czy skomplikowana diagnostyka? A co z terapią? Czy WZW typu B może być problemem dla reumatologa?

Prof. dr hab. n med. Alicja Wiercińska-Drapało
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

9.35-9.50 Nie leczymy przeciwciał! Znaczenie wyników badań immunologicznych w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

9.50-10.15 Szybko, celnie i bezpiecznie – tak trzeba! To my, a nie badania decydujemy o losie pacjenta.

Dr n. med. Bogdan Batko
Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, Kraków

10.15-10.25 Dyskusja.

10.25–10.50 Wręczenie statuetek „Sowy IAMP” Strategicznym Partnerom Konferencji.

10.50-11.20 SESJA II: NLPZ I OSTEOPOROZA NIE PRZESTAJĄ BYĆ WAŻNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE REUMATOLOGICZNEJ.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

10.50-11.05 Taktyka stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U kogo można a nawet trzeba zastosować diklofenak? Wykład wsparty grantem naukowym firmy Teva.

Dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat
Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii, Warszawa

11.05-11.20 Polskie i europejskie zalecenia leczenia osteoporozy: terapia bez efektu, gdy ...

Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko
Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii, Warszawa

11.20-11.40 Przerwa kawowa.

11.40–12.40 SESJA III: PACJENT Z CHOROBAMI UKŁADU SERCOWO NACZYNIOWEGO W GABINECIE LEKARZA REUMATOLOGA – MIEJSCE NAPROKSENU W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DONIESIEŃ.

Sesja wsparta grantem naukowym złotego sponsora firmy Adamed.
Moderator sesji:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

11.40-12.00 Co reumatolog o sercu wiedzieć musi.

Dr n. med. Krzysztof Rell
Poradnia Kardiologiczna, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

12.00-12.10 „Time to Translate Knowledge into Practice” - czyli jak przełożyć dowody naukowe na praktykę - Video Reportaż

Patricia McGettigan PhD,
William Harvey Research Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, London, United Kingdom

12.10-12.30 Dlaczego dla pacjentów z chorobami układu krążenia należy wybierać naproksen?

Dr n. med. Filip Szymański
I Katedra i Klinika Kardiologii, Pracownia Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12.30-12.40 Dyskusja.

12:40-12:55 Przerwa kawowa.

12.55–13.55 SESJA IV: DYLEMATY TERAPEUTYCZNE.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

12.55-13.15 Hyperurykemia – u kogo nie leczyć? A jeśli leczyć, to…

Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

13.15-13.35 NLPZ w praktyce klinicznej. Jakiego wyboru dokonałby gastroenterolog?

Dr n. med. Maciej Kierzkiewicz
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSW, Warszawa

13.35-13.55 Teoretycznie to samo, ale … Czy technologia postaci NLPZ ma szansę wpłynąć na efekt kliniczny?

Dr n. farm. Michał Kołodziejczyk
Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej Uniwersytet Medyczny, Łódź

13.55-14.55 Obiad.

14.55–16.00 SESJA V: CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW – DLACZEGO NIE PRZEPADAJĄ ZA NIĄ REUMATOLODZY?

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal, Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

14.55-15.15 Choroba zwyrodnieniowa stawów. Czy w sytuacji braku rewolucyjnych metod terapii reumatolog pozostaje bezradny?

Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska
Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej, Warszawa

15.15-15.30 Czy w terapii choroby zwyrodnieniowej jest miejsce na kwas hialuronowy? W jakim stopniu charakterystyka produktu wpływa na wynik terapii?

Dr n. med. Sylwester Mordarski
Poradnia Leczenia Bólu, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

15.30-15.45 Glukozamina i chondroityna ciągle w grze. Kontrowersje wokół zaleceń.

Dr n. biol. Tadeusz Frankiewicz
TT Farma Consulting, Kraków

15.45-16.00 Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych – doustnych i zewnętrznych (acemetacyna, etofenamat) – w przekroju rekomendacji, w świetle doniesień. Wykład wsparty grantem naukowym firmy Meda.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

16.00–17.00 SESJA VI: PERSPEKTYWY TERAPII BIOLOGICZNYCH. Sesja wsparta grantem naukowym złotego sponsora firmy Samsung.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

16.00-16.10 Wprowadzenie.

Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpital im. J. Strusia, Uniwersytet Medyczny, Poznań

16.10-16.30 Wyniki badan klinicznych I fazy dla biopodobnych preparatów infliksimabu i etanerceptu firmy Samsung.

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

16.30-16.50 Program badań klinicznych wprowadzenia biopodobnego adalimumabu.

Dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś
Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpital im. J. Strusia, Uniwersytet Medyczny, Poznań

16.50-17.00 Podsumowanie.

Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpital im. J. Strusia, Uniwersytet Medyczny, Poznań

17:00-17:15 Przerwa kawowa.

17.15–18.00 SESJA VII: REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW cz. 1 – „KLASYKA” NIE PRZESTAŁA BYĆ WAŻNA!

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

17.15-17.30 Czy reumatolog w przypadku tak znanego leku jak metotreksat może popełniać błędy? Wykład wsparty grantem naukowym firmy Sandoz.

Dr hab. n. med. Marzena Olesińska prof. nadzw.
Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Instytut Reumatologii, Warszawa

17.30-17.45 Czy reumatolog w przypadku tak znanego leku jak leflunomid może zejść na manowce? Wykład wsparty grantem naukowym firmy Sandoz.

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

17.45-17.55 Czy wynik badania USG może (powinien) wpłynąć na decyzje terapeutyczne u pacjenta z RZS?

Dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela, Bydgoszcz

17.55-18.00 Dyskusja.

18.00-19.00 SESJA VIII: REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW cz. 2 – CZY NADAL MIEWAMY DYLEMATY TERAPEUTYCZNE?

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

18.00-18.15 Metotrexat – System zamknięty: o co chodzi? Reumatolog musi wiedzieć. Wykład wsparty grantem naukowym firmy Medac.

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

18.15-18.30 Dlaczego nie możemy zapomnieć o cyklosporynie?

Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

18.30-19.00 Remsima – Poszerzenie możliwości terapii biologicznych – warto wiedzieć więcej. Panel dyskusyjny wsparty grantem naukowym firmy Egis

Moderator panelu: Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

Leki biopodobne – udowodnione działanie, bezpieczeństwo i skuteczność.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Wymienialność preparatów infliksymabu. Zagadnienia medyczne i ekonomiczne.

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

19.00–19.30 SESJA IX: CZY INNI SPECJALIŚCI MOGĄ POMÓC? cz.1

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

19.00-19.10 Czy reumatolog może leczyć? Suche oko – nie zawsze Zespół Sjögrena.

Dr n. med. Anna Ambroziak (okulista)
Katedra i Klinika II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

19.10-19.20 „Abecadło” zmian skórnych przydatne w pracy reumatologa.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt (dermatolog)
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

19.20-19.30 Dyskusja.

21.30 Kolacja.

SOBOTA 15 lutego 2014r.

Sesje plenarne 9.00–16.059:00-9:50 SESJA X: UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ – NIE UCIEKNIEMY PRZED TRUDNYM PROBLEMEM.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

9.00-9.20 Ciąża w chorobach reumatycznych. Co zrobić, by pacjentka czuła się bezpiecznie? Wykład wsparty niezależnym grantem medycznym firmy UCB.

Dr hab. n. med. Marzena Olesińska prof. nadzw.
Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Instytut Reumatologii, Warszawa

9.20-9.35 Toczeń rumieniowaty układowy. Czy nowe kryteria klasyfikacyjne i doniesienia naukowe z 2013r. istotnie zmienią naszą strategię terapii?

Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

9.35-9.50 Twardzina układowa: jak diagnozować, jak leczyć?

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Białystok

9.50-10.10 SESJA XI: REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW cz. 3. Sesja sponsorowana przez firmę Roche.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

09.50-10.10 „Dajcie nam spokój z tą biologią” – brzmi fajnie, a co z pacjentem? Jacy chorzy skierowani z Poradni Reumatologicznej mogą odnieść największe korzyści z terapii lekiem Roactemra®?

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

10.10-10.20 Dyskusja.

10.20–11.10 SESJA XII: NLPZ – NIE PRZESTAJĄ BYĆ WAŻNE, WARTO WIEDZIEĆ O REKOMENDACJACH I STANOWISKU EKSPERTÓW.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka, Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, Dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

10.20-10.30 Nimesulid w terapii bólu ostrego i przewlekłego. Stanowisko ekspertów.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

10.30-10.50 Równowaga dobra na wszystko. Czy istnieje złoty środek w decyzji o zastosowaniu NLPZ?

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

10.50-11.05 Czy niedokrwistość z niedoboru żelaza jest problemem w chorobach reumatycznych?

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

11.05-11.10 Dyskusja.

11.10-11.55 Przerwa – czas na wymeldowanie

11.55–12.35 SESJA XIII: NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ O … WITAMINACH.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, Dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

11.55-12.10 Suplementacja i leczenie witaminą D – czy zawsze i u każdego?

Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP, Warszawa

12.10-12.25 Trudne podejście na K2 – nieznana witamina.

Dr n. biol. Tadeusz Frankiewicz
TT Farma Consulting, Kraków

12.25-12.35 Dyskusja.

12.35–13.30 SESJA XIV: CZY INNI SPECJALIŚCI MOGĄ POMÓC? cz. 2

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

12.35-12.50 Zaparcia – problem osób starszych – w tym również naszych pacjentów. Leczenie przewlekłego zaparcia w świetle najnowszych rekomendacji Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska (gastroenterolog)
Klinika Gastroenterologii CSK MSWiA, Warszawa

12.50-13.05 Czy w rozpoznanej przez reumatologa akromegalii może pomóc endokrynolog?

Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski (endokrynolog)
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

13.05-13.15 Praktyczne rady dla reumatologa w aspekcie prewencji i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał (internista)
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

13.15-13.30 Czy łatwo rozszyfrować? Maski pierwotnej nadczynności przytarczyc.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP, Warszawa

13.30-13.40 Dyskusja.

13.40-14.35 Obiad.

14.35–16.05 SESJA XV: „REUMATOLOG REUMATOLOGOWI POWIE”.

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak prof. nadzw.,Dr hab. n. med. Sławomir Jeka

14.35-14.45Łuszczycowe zapalenie stawów. Stellara – nowe wskazanie rejestracyjne.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

14.45-15.00 Jak bardzo się różnimy? Czy i kiedy dorosłych z MIZS leczymy tak jak z RZS?

Dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak prof. nadzw.
Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, Instytut Reumatologii, Warszawa

15.00-15.15 Objaw Raynaud?/A może jednak to nie jest objaw Raynaud? Czy rozpoznanie i leczenie zespołu/choroby pozostają problemem?

Prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Białystok

15.15-15.25 Laser w ręku reumatologa?

Prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal
Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny, Białystok

15.25-15.40 Końska dawka antybiotyków – wiele miesięcy, a może i lat? Antybiotyki w ręku reumatologa – jak długo?

Dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat
Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii, Warszawa

15.40-15.55 Czy popełniamy błędy w przygotowaniu do zabiegów operacyjnych reumatologicznych pacjentów? Jak postępować?

Dr n. med. Bogdan Batko
Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, Kraków

15.55-16.05 Dyskusja.

16.05 Zakończenie konferencji.

Program III Ogólnopolskiej Konferencji 8-9 luty 2013r.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji 17-18 luty 2012r.

Sesje naukowe oraz wystawa firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. , z późn. zm.).

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 1292 Gościem na naszej stronie.